דף הבית
 
A A RSS
מחלקות העירייהתיק תושבתשלומיםרישום לחינוךשירותים חברתייםאודות העירטפסים ומאגרי מידע
ניוזלטר
 

טפסים ומאגרי מידע

 מאגרי מידע

1. מנהל הכנסות - מנהל מאגר לחיאני מאיר

2.שירותים חברתיים  - מנהל מאגר מומי בן סימון

3.מינהל החינוך - מנהלת מאגר מלי אלמגוייב

4. רשות החניה - מנהל מאגר בוריס נמירובסקי

הרחב/כווץ נושא : בחירות ‏(2)
טופס הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי
טופס הודעה על התקשרות בין רשימות מועמדים
הרחב/כווץ נושא : גזברות ‏(2)
עיריית מגדל העמק תחל בקרוב לבצע סקר מדידות ברחבי העיר
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012
הרחב/כווץ נושא : חינוך ‏(4)
טופס הגשת מלגה עירונית 2017 (2)
סדנאות וקורסים פברואר מרץ בלהבה
תוכניית פסטיבל אנימיקס 4 במגדל העמק
תוכניית פסטיבל אנימקס 4 במגדל העמק
הרחב/כווץ נושא : משאבי אנוש ‏(1)
טופס בקשה למשרה פנויה
הרחב/כווץ נושא : תמיכות ‏(14)
החלטת ועדת תמיכות
טפסי בקשה לקבלת תמיכות
נוסח לפרסום בנושא תמיכות 2014
נוסח לפרסום בנושא תמיכות 2013
נוסח לפרסום בנושא תמיכות 2015
נוסח לפרסום בנושא תמיכות 2016 עברית
נוסח לפרסום בנושא תמיכות 2016 רוסית
פרסום בנושא תמיכות לשנת 2017 ברוסית
פרסום בנושא תמיכות לשנת 2017
תבחינים לחלוקת תמיכות לשנת 2016
תבחינים לחלוקת תמיכות לשנת 2017
תבחינים לחלוקת תמיכות לשנת 2018
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2014
תבחינים למתן תמיכות
 
האתר הוקם ע"י החברה לאוטומציה © כל הזכויות שמורות.   עיצוב האתר: concept