טופס להגשת תלונה למורשה לטיפול בתלונות הציבור

נוהל הגשת תלונה - ניתן לפנות בתלונה לממונה על טיפול בתלונות הציבור רק לאחר שהמלין פנה קודם למחלקה עליה הוא מבקש להלין או לאגף לשירות ופניות הציבור. לנוחיותכם - מס' הטל' של האגף לשירות ופניות הציבור הינו:04-6507797.

טופס המכיל שלבים
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

פרטי המתלונן/ת
יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורתיש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567

תלונה של עו"ד בשם לקוח
יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567

פרטי התלונה
יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy

ע"י בית משפט או בית דין או שהינו תלוי ועומד בפני בית משפט או בית דין?

צירוף קבצים רלוונטים

מכתב פנייה לאגף הרלוונטי ו/או מכתב פנייה לאגף לשירות ופניות הציבור, מכתב תשובה של האגף הרלוונטי או של האגף לשירות ופניות הציבור, כל מסמך רלוונטי אחר