רשימת מקלטים

מס' מקלט במפהרחוב
1ניצנים - יגאל אלון
2ניצנים - יגאל אלון
3דובדבן  3 
4צבר/ שקד 4{רוטרי }
5צבר  22
6חרוב 7{מועדון שכונתי}
7חרוב 12{קצה הרחוב}
8דובדבן 12{בי"כ}
9השקד 9{א. הנוער}            
10הצורן
11הנפח {מול תחנת דלק טן}
12הצורף
13הצורף{סמוך לקייטרינג ניצן מלכה}
14הנגר {מול אבניה הברזל}
15היצירה {קייטרינג אבלין}
16השיש{חטיפי העמק}
17הצורף{האמה}
18חטיבת גולני  26א{הנוער הלאומי}
19חטיבת גולני 28 {משמר אזרחי}
20קרן היסוד - גיורא יוספטל
21קרן היסוד - גיורא יוספטל
22קרן היסוד - גיורא יוספטל
23הברושים  3
24האלונים  10
25חטיבת גולני  19-בי"כ
25אחטיבת גולני    19
26משעול הכרמים 3 
27מירון  27{ליד המסגריה}
28הנשיאים  17{ליד הכנסיה}
29חטיבת גולני 13 
30חטיבת גולני 12 
31- משעול הדקלים 1 
32גלעד 
33עצמון 23– צופים
34דרך העמק 14 {קניון}200+100 שני מקלט
35דרך העמק 12 {משמר אזרחי חבל}
36דרך העמק 1 {חמ"ל }
37רמת יזרעאל   {מתנ"ס}
38העצמאות בי"ס הארי
39העצמאות בי"ס הארי
40תדהר 10{רווחה}
41נופר8
42בי"ס עליזה בגין
42אבי"ס עליזה בגין 
43תדהר - בי"ס נופים
44תדהר - בי"ס נופים
45תדהר - בי"ס יערת העמק
46תדהר-  בי"ס יערת העמק
46אתדהר - בי"ס יערת העמק
47חימר  2
48שיקמה 1
49תדהר/שיקמה 4
50שקמה 7
51כליל החורש/ערבה 10
52ערבה 16
53כליל החורש 9
54העצמאות 
55חימר  12{ח. כושר}
56משעול זמיר 9 {ליד ג’ון פייר} 
57משעול הצבעוני 8
58זבולון 9
59הרימון - תלמוד תורה
60הורד 4{אגף הנוער}
61הורד 3-מתחת למדרגות
62הורד 6 
63עצמון 4א
64הבשן / נתיב הלילך 9
65הנשיאים בי"ס  רוגוזין
65אהנשיאים  בי"ס רוגוזין
66הנשיאים בי"ס רוגוזין
67קדש 39
68שונמית /שלום עליכם 12
69העצמאות 30 
70שלום עליכם 8 
71הראשונים  14 סטרומה {ועד למען החייל}
72בי"ס  שלום עליכם/נזר התורה
73בי"ס שלום עליכם/נזר התורה
74בי"ס שלום עליכם/עילאיי
75הזית 5 {קופת חולים}
76בית כנסת חב"ד/זבולון
77מגדל אור בנות
77אמגדל אור בנות
78ג’קי כהן/משעול הצבעוני 9
79כביש מס’ 10  {מתחת למסיעי העמק}
80כביש מס’ 12
81בי"ס שלום עליכם/עילאיי
82העצמאות בי"ס האר"י
83מתנסון /זבולון
84דרך העמק- 24 משמר אזרחי -מד"א
85נוף העמק-מרכז מסחרי-
86קרן היסוד- בי"ס גיורא יוספטל  
87מ. הלנה רובינשטיין
88קרן היסוד-בי"ס גיורא יוספטל-
89קרן היסוד
90קיצנית 87 משמר אזרחי
91מדרשיית הגליל-
92הגפן/הרימון תלמוד תורה-
93כביש מס’ 12 {ליד המסגריה}
94הזית-מח’ הרווחה-
95רח’  תשי"ג - מקלט השוק-
97הנשיאים {הפוך על הפוך}
98העצמאות {בי"ס האר"י}
99רח זבולון 24
100רח החורש  7