מחלקת ביטחון ושירותי חירום

קב"ט ומנהל מחלקת ביטחון - מוטי אבקסיס
עוזר קב"ט ומרכז מל"ח פס"ח - אבנר מורד
טלפון -046597789   
פקס- 046507791
דוא"ל- motIab@migdal-haemeq.muni.il
קבלת קהל: יום א' 16:00-18:00 (בתיאום מראש)

תפקידי המחלקה

מחלקת הביטחון אחראית לנושאי הביטחון בעיר, בדגש על ביטחון במוסדות חינוך (בתי ספר וגני ילדים) ואירועים עירוניים (טקסים ממלכתיים חגיגות יום העצמאות וכו'). כמו כן באחריות המחלקה להכין את הרשות ותושביה להיערכות להתמודדות במצבי חירום שונים.

תחומי האחריות בשגרה

 • אחריות כוללת בנושאי חירום
 • אבטחת מוסדות חינוך: הפעלת מאבטחים, פיקוח, ביקורות והדרכה בבתי הספר וגני ילדים.
 • הנחיית עוזרי ביטחון בביה"ס: הנחיית והדרכת מורות/גננות בנושאי ביטחון ובטיחות בטיולים.
 • אבטחת אירועים: הנחיית בתי ספר, גני ילדים ומנהלי אירועים עירוניים בנושאי אבטחה  סיוע לגורמי הביטחון במתן מענה אפקטיבי לאירועים.
 • קשר עם גורמי ביטחון: ייצוג הרשות בנושאי חירום וביטחון כלפי גורמי חוץ: משרדי ממשלה, צה"ל, משטרת ישראל, שירותי הכבאות.
 • ביטחון בשגרה: טיפול שוטף בפניות מנהלי ביה"ס, רכזי ביטחון והמאבטחים לאירועים בבתי הספר או בסביבת בתי הספר ומתן מענה עירוני או בשת"פ עם משטרת ישראל.

תחומי האחריות בשעת חירום

 • ניהול מרכז הפעלה רשותי
 • ניהול והנחייה של מערך מל"ח ופס"ח
 • שיבוץ כוח אדם לחירום
 • קורסים והשתלמויות
 • ביצוע תרגילים לריענון והכשרה
 • טיפול באחזקת מקלטים ציבוריים
 • הפעלת חפ"ק עירוני בחירום
 • תפעול מחסני הג"א לחירום
 • אחזקה וטיפול בגנראטורים
 • אחזקה וטיפול בפרטי המחסן השונים