מערך מתנדבים בחירום

מנהלת יחידה להתנדבות עירונית: אילנה פרץ-עייש
טלפון: 054-7911159
דוא"ל: elanaperez@walla.co.il

מהניסיון בארץ ובעולם ניתן ללמוד שהתנדבות אזרחים היא מאבני היסוד של החוסן האישי והחברתי באירועי משבר וחירום. ניהול התנדבות ומתנדבים באירועי חירום ואסון – מלחמות, רעידת אדמה, פיגועים- הוא אחת המשימות המורכבות המונחות על כתפי העירייה.
בעקבות לקחים ממלחמת לבנון השנייה הוקם בעיר מערך מתנדבים לשעת חירום הנמצא במכלול אוכלוסייה. היחידה להתנדבות ומדור קהילה באגף לשירותים חברתיים פתחו מודל ייחודי אשר אומץ על ידי פיקוד העורף, משרד הרווחה ורשויות נוספות. המודל תורגל וזכה לתשבחות בביקורות ובתרגילים.

מטרות מערך ההתנדבות בחירום

 • מתן סיוע מידי, גיבוי, תמיכה וכוח עזר לכוחות החירום, הביטחון ולשירותים העירוניים בחירום.
 • תמיכה וסיוע לכלל אוכלוסיות הרשות, תוך שימת דגש על סיוע לבעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים, עולים חדשים, קשישים ונזקקים .
 • הכשרת ותרגול מערך המתנדבים בשגרה במטרה להגיע למיומנות שיא בחירום.
 • שימור המתנדבים באמצעות  קשר מתמשך וישיר עם המתנדבים והארגונים השותפים למערך.
 • קיום הליך הפקת לקחים מוסדר ומקצועי והתאמת מערך המתנדבים לצרכים משתנים.

מערך המתנדבים, מחולק לאזורים גיאוגרפיים המשרתים את כלל האוכלוסייה וגם למשימות פונקציונליות כגון: פעילות הפגה במקלטים,  חילוץ, סיוע לחירשים, תרגום בשפות שונות חלוקת מזון ומים ותמיכה במשפחות של פצועים וחללים.

תרשים מערך המתנדבים לפי שכונות

תרשים מערך המתנדבים לפי שכונותצוותים גיאוגרפיים

 • שכונת הוורד ומצפה העמק
 • שכונת מגדל אור
 • שכונה מערבית
 • שכונת נוף העמק
 • שכונת פנינת העמק
 • שכונת קרית רבין
 • שכונת רסקו ורמת אשכול
 • שכונת שלום עליכם

צוותים פונקציונאליים

 • הפגה
 • חלוקת מזון
 • ליווי לבתי חולים
 • חילוץ
 • עולים
 • חירשים

עקרונות ההפעלה

 • בעת אירוע חירום, מערך המתנדבים יופעל ע"י מנהלת היחידה להתנדבות/ ר"צ  קהילה.
 • הרשות היא זו שתגדיר  "שעת חירום"
 • היחידה להתנדבות תפעיל את ראשי הצוותים המתנדבים.
 • חמ"ל המתנדבים יפתח ע"י הרשות (נציג קב"ט ) או  היחידה להתנדבות.
 • כל פעילות התמיכה של מערך המתנדבים תתבצע מהחמ"ל הנמצא ברחוב משעול הדקלים 1 .
 • בקשות לסיוע מצד התושבים יועברו דרך המוקד העירוני למכלול אוכלוסייה. מנהל מכלול אוכלוסייה יפנה למפעילי מערך ההתנדבות לבקשת סיוע על פי הצרכים וסדרי העדיפות.
 • בקשות למתנדבים מצד הגורמים השונים יועברו באמצעות חמ"ל העירייה ו/או מנהלת משאבי אנוש למכלול אוכלוסייה. מנהל מכלול אוכלוסייה יפנה למפעילי מערך ההתנדבות לבקשת סיוע על פי הצרכים וסדרי העדיפות.

 

תרשים זרימה לפניות בשעת חירום

תרשים זרימה לפניות בשעת חירום