טופס הצהרה לעסקים פעילים - קורונה


ע"פ תקנה 5(ב)(2א) לתקנות הגבלת פעילות, חל איסור להפעיל את העסק לפני שבעל העסק מצהיר כי הוא עומד בתנאים הבאים:

  • תשאול לגבי מצבו הרפואי של העובד (שיעול, חום, מגע עם חולה).
  • מדידת חום באמצעי לא פולשני.
  • שיבוץ העובדים במשמרות קבועות ככל האפשר [בפרסום קיימת טעות – הפניה לסעיף 6 לתקנות במקום לסעיף 3א(6) לתקנות, יש לקוות כי הטעות תתוקן במהרה].
  • מינוי עובד לתפקיד "ממונה על ענייני קורונה".
  • הקפדה על כללי היגיינה במקום העסק ע"י העובדים לרבות חיטוי משטחים פנימיים בעסק באופן תדיר.
  • קיום מחיצה בדלפק למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח.
  • הקפדה על שמירת מרחק של 2 מ' בין הנוכחים (למעט המתגוררים באותו מקום), וסימון מקומות באיזור הקופות וקביעת שילוט על שמירת מרחק.
  • מניעה ככל הניתן של צפיפות, ויסות כניסת מבקרים כך שישהו בעסק לא יותר מ-2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה (או 4 לקוחות, אם שטח החנות מעל 100 מ"ר).

במידה ומדובר בעוסק פטור - מספר ת.ז. של בעל/ת העסק

אני מצהיר ומתחייב כי במקום העבודה מבוצעות כל הפעולות המפורטות בתקנה 5(ב) (2א)(א) לתקנות שעת חירום.

אני מודע לחובתי לקיום ואכיפת הפעולות במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור *