מיפוי מתקני מחזור עירונית

בעיר ממוקמים כ- 175 מתקני מחזור, מתוכם:

  • 64 מתקני מחזור של בקבוקים
  • 19 מתקני מחזור של בגדים
  • מתקני מחזור של קרטונים
  • מתקני מחזור של צואת כלבים
  • 82 מתקני מחזור של עיתונים
אזורכתובתמתקני מחזור
חלק עליוןשושנת העמקים 41/קיצנית (גן אלה)בקבוקים - עיתונים
חלק עליוןשושנת העמקים/ סביוןבקבוקים - עיתונים
חלק עליוןשושנת העמקים 69/ חבצלת (תיבות דואר)בקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק עליוןשושנת העמקים (בין נוף העמק ליסמין) 
חלק עליוןשושנת העמקים 5/מצפה (ליד תחנת אוטובוס)בקבוקים - עיתונים
חלק עליוןרחוב סביון 28/ גן רפיבקבוקים - עיתונים
חלק עליוןיסמין 23 מול בית מלוןבקבוקים - עיתונים
חלק עליוןיסמין 7 פארק זיתיםבגדים - עיתונים
חלק עליוןציפורן 41(יסמין)בקבוקים - עיתונים
חלק עליוןציפורן 25בקבוקים - עיתונים
חלק עליוןהנדיב מרכז מסחרי  סיתוונית 1בקבוקים - קרטונים - עיתונים
חלק עליוןסיגלית 10 בית ספר עליזה בגיןבקבוקים - עיתונים
חלק עליוןפרק נופרצואת כלבים - עיתונים
חלק עליוןמעון ויצו חבצלת 16 (שבלול)בקבוקים - עיתונים
חלק עליוןפרק חרציתצואת כלבים - עיתונים
חלק עליוןציפורי 16/הגיא (מול המשטרה)צואת כלבים - עיתונים
חלק מרכזימרכז מסחרי ישןקרטונים
חלק מרכזימרכז מסחרי ישןקרטונים
חלק מרכזימרכז מסחרי ישןקרטונים
חלק מרכזימרכז מסחרי ישןקרטונים
חלק מרכזי רחוב הארזים 1 גן רסקובקבוקים - עיתונים
חלק מרכזיצאלון5 אגף שפעבקבוקים
חלק מרכזיחיל האוויר/השיטים 1בקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק מרכזיחטיבת גולני 57/גבעתי (מול היער)בקבוקים - עיתונים
חלק מרכזיחטיבת גולני בית כנסת עולי לוב 19בקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק מרכזיהנשיאים 43בקבוקים
חלק מרכזיהנשיאים 28 עיתונים
חלק מרכזיגלעד /עצמון 7בקבוקים - עיתונים
חלק מרכזיהנשיאים 4בקבוקים - עיתונים
חלק מרכזיהנשיאים 29בגדים - עיתונים
חלק מרכזיהנשיאים בי"ס 11 בי"ס רוגוזיןעיתונים
חלק מרכזיכרמל 9 (מגדים)בקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק מרכזיתבור 9בגדים - עיתונים
חלק מרכזיקרן היסוד 24 בקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק מרכזיקרן היסוד 21 – ששת הימים 
חלק מרכזיקרן היסוד 6בגדים - עיתונים
חלק מרכזירחוב עצמון/חטיבת גולני 
חלק מרכזימתחם פרץ סנטר 
חלק מרכזידרך העמק 14 
חלק מרכזירחוב תדהר קרית חינוך 14עיתונים
חלק תחתוןתשייג 37 מול השוקבגדים - עיתונים
חלק תחתוןתשייג 7בגדים - עיתונים
חלק תחתוןתדהר 4 מועדון פיסבגדים - עיתונים
חלק תחתוןשיקמה מעון אמונה 14בגדים - עיתונים
חלק תחתוןכליל החורש 8 סוף הרחובבגדים - עיתונים
חלק תחתוןנחל צבי 59עיתונים
חלק תחתוןנחל צבי 53בגדים - עיתונים
חלק תחתוןנחל צבי 40בקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןנחל צבי 20בגדים - עיתונים
חלק תחתוןדוברת 3/שוהם 6בגדים - עיתונים
חלק תחתוןהשוהם 19/ דפנהבגדים - עיתונים
חלק תחתוןהנגב 5בקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןהערבה 4בקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןהערבה מול 25בקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןהערבה מול 17בקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןהשרון 16 (גן חצב)בקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןכיכר השרון 24 (פרק רבין)בקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןכיכר ירדן 6 שנירבקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןגנים השרון/ ערבהעיתונים
חלק תחתוןעצמאות 62 מול ביטוח לאומיבקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןעצמאות 50 (מישל)בגדים - עיתונים
חלק תחתוןעצמאות 14בקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןהעצמאות 9 בי"ס הארי 
חלק תחתוןבניין הכוכב  עצמאות 29בקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןרמת יזרעאל 7 מול המתנ"סבקבוקים - צואת כלבים - עיתונים
חלק תחתוןבית המוסיקהצואת כלבים - עיתונים
חלק תחתוןרחוב יפה נוף 2,4 מרכז נופים  
חלק תחתוןרחוב הורד 4בקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןצבר 20 פינת חרובבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןצבר 15עיתונים
חלק תחתוןהשקד 3בקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןאלי כהן פנימיית בנותבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןהגפן 1בקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןהגפן 20בקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןהגפן 31בקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןשונמית /בית ספר עילאיבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןשלום עליכם 72 
חלק תחתוןסטרומה פינת העצמאות 15 ויצובקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןהרב בוסקילה 7בקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןחב"ד/זבולון 28בקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןרחוב העליה 13עיתונים
חלק תחתוןרחוב זבולון 21 כוכב הילדיםעיתונים
חלק תחתוןאביב 9עיתונים
חלק תחתוןתימורים 25 גן ימיןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןתימורים מול מכולת (אמצע הרחוב)בקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןניצנים 9בקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןניצנים 17בקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןניצנים 39בקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןתשייג 981 ׁׁׁ   (7)בקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןקדש 37עיתונים
חלק תחתוןקדש 53עיתונים
חלק תחתוןהראשונים מול הפארקבקבוקים - צואת כלבים - עיתונים
חלק תחתוןהראשונים 20 ליד בית כנסתעיתונים
חלק תחתוןהראשונים 27בקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןשומרון/הראשונים 7בקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןשומרון 12מרכז מסחרי