הפעלת מסעדה במגדל העמק

מכרז 51.18 להפעלת בית קפה/מסעדה בפארק הראשונים
מספר מכרז:51.18
תאריך פרסום:21/07/2019
תאריך אחרון להגשה:25/08/2019
קישור למכרז:עיריית מגדל העמק מכריזה בזאת על קבלת הצעות להפעלת מסעדה בפארק הראשונים במגדל העמק
עלות מסמכי המכרז:2,000
קובץ מצורף:מכרז פומבי 51.18 להפעלת מסעדה במגדל העמק

עיריית מגדל העמק מכריזה בזאת על קבלת הצעות להפעלת מסעדה ו/או בית קפה בפארק הראשונים במגדל העמק על ידי רשת ארצית כמפורט במסמכי המכרז.

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום סך של 2,000 ₪ (אשר לא יוחזר) במנהל הכנסות העירייה או לעיין ללא תמורה בתאום מראש בטלפון 04-6507730 בבניין העירייה במשרדי מנכ"ל העירייה בעיריית מגדל העמק רחוב דרך העמק 14 קומה ב' בימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:00 או באתר האינטרנט של עיריית מגדל העמק.

מועד
אחרון להגשה הוארך עד יום ה' 25.08.19 בשעה 12:00.
מועד ערבות המשתתף יוארך עד 25.11.19 בהתאמה.