מנהל מחלקת תשתיות

מכרז לסגן מנהל הנדסה, מפקח תכנון ובנייה ומנהל מחלקת תשתיות
מספר מכרז:072
תאריך פרסום:06/08/2019
תאריך אחרון להגשה:19/08/2019

​היחידה: כללי
תואר המשרה: מנהל מחלקה
סוג מכרז: חיצוני

תיאור תפקיד:
גיבוש, התוויית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום שעליו מופקד המנהל.

עיקרי התפקיד:
1. הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות, בתחום האחריות של המחלקה.
2. פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת המחלקה.
3. ניהול צוות העובדים המחלקה.

תנאי סף:
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה, אדריכלות או תכנון ערים
או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 באותם תחומים.

ניסיון מקצועי:
עבור בעל תואר אקדמי כאמור לעיל: ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
עבור הנדסאי רשום: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
עבור טכנאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

ניסיון ניהולי:
לא נדרש.

שכר:
דירוג דרגה או חוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים.

דרישות נוספות:
שפות- בהתאם לצורך
יישומי מחשב – היכרות עם יישומי office

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
ייצוגיות
שירותיות
סדר וארגון
יכולת הובלה
עבודה בשעות בלתי שגרתיות

כפיפות:
סגן מהנדס ברשות.

מינהלה:
מועד פרסום המכרז: 06/08/2019 בקשות למכרז יש להגיש עד יום: 19/08/2019 טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג במשרדי הרשות המקומית בכתובת: דרך העמק 14, מגדל העמק איש הקשר לעניין מכרז זה: רוזה טרכטמן, טלפון:04-6507731 הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.    

לפרטים נוספים

קורות חיים, תעודות ושאלון אישי (להורדה באתר העירייה תחת לשונית דרושים/מכרזים) עם ציון שם ומספר המשרה, יש להגיש למנהלת משאבי אנוש בעירייה רוזה טרכטמן עד לתאריך 19/08/2019
במייל: jobs@migdal-haemeq.muni.il
המודעה מויעדת לנשים וגברים כאחד.