הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

מכרז לקבלת שירותים משפטיים בריטיינר חודשי

מספר מכרז:5/20
תאריך פרסום:20/02/2020
תאריך אחרון להגשה:07/04/2020
קישור למכרז:מכרז לקבלת שירותים משפטיים בריטיינר חודשי
עלות מסמכי המכרז:500 ש"ח
קובץ מצורף:תשובות לשאלות הבהרה עבור מכרז 5/20 לקבלת שירותים משפטיים בריטיינר חודשי

לפרטים נוספים

לשאלות הבהרה ופרטים, ניתן לפנות בכתב למחלקה המשפטית בעירייה, לעוה"ד מיסא שחברי דחלה, בדוא"ל שכתובתו:
maissa@migdal-haemeq.muni.il