הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

מכרז טאוט

מספר מכרז:11/20
תאריך פרסום:05/03/2020
תאריך אחרון להגשה:02/04/2020
קישור למכרז:מכרז טאוט 11/20
עלות מסמכי המכרז:2,000 ש"ח
קובץ מצורף:התייחסות לשאלות הבהרה

​עיריית מגדל העמק (להלן: "העירייה") מזמינה בזה להציע הצעות לביצוע עבודות טאוט ונקיון ברחבי העיר  . בהתאם לדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

את חוברת מסמכי המכרז ניתן לרכוש, בתמורה לסך של 2,000 ₪ שישולמו במנהל הכנסות העירייה. סכום זה לא יוחזר בכל מקרה לרבות וגם במקרה של ביטול המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר העירייה ללא תשלום, קודם לרכישתם במנהל הכנסות   העירייה.

את ההצעות, במעטפה סגורה נושאות ציון מכרז פומבי מס' 11/20, עבודות טאוט וניקיון ברחבי העיר לתאריך 02.04.2020 לשעה 12:00, בתיבת המכרזים, שבמשרדי  מנכ"ל העירייה קומה ב'.