הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

מנהל/ת וועדה לתכנון ובנייה

דרוש מנהל וועדה לתכנון ובנייה
מספר מכרז:075
תאריך פרסום:10/09/2020
תאריך אחרון להגשה:21/09/2020

היחידה:
הנדסה.

תואר המשרה:
מנהל הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

סוג מכרז:
חיצוני.

תיאור תפקיד:
גיבוש, התוויה וניהול תפעולי של ישיבות הוועדה המקומית/רשות הרישוי ואחריות על כלל פרסומי הוועדה.

עיקרי התפקיד:
1. ניהול פעילות הועדה המקומית וועדות המשנה שלה בהתאם לדרישות החוק, התקנות, הנהלים וההנחיות.
2. פרסומי הוועדה והודעותיה.

תנאי סף:
השכלה ודרישות מקצועיות:
רשויות ברמה א' או ב' בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד –המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או
תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל
או
אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך
מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
או
הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.

ניסיון מקצועי
ברשות מקומית ברמה ב':
בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמפורט לעיל - 4 שנות ניסיון מקצועי לפחות ביחידת ההנדסה של ועדה מקומית לתכנון ולבניה כלשהי.
הנדסאי רשום - 5 שנות ניסיון מקצועי לפחות ביחידת ההנדסה של ועדה מקומית לתכנון ובנייה כלשהי.
טכנאי מוסמך - 6 שנות ניסיון מקצועי לפחות ביחידת ההנדסה של וועדה מקומית לתכנון ובנייה כלשהי.

ניסיון ניהולי:
לא נדרש.

דרישות נוספות:
שפות בהתאם לצורך.
יישומי מחשב היכרות עם יישומי – office.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
ניהול תהליכים ארוכי טווח.
ארגון מידע וסדר.
יסודיות.

כפיפות:
מהנדס הרשות/הועדה המקומית.

לפרטים נוספים

ק​ורות חיים ותעודות עם ציון שם ומספר המשרה, יש להגיש למנהלת משאבי אנוש בעירייה רוזה טרכטמן עד לתאריך 21/09/2020 במייל:
jobs@migdal-haemeq.muni.il
המודעה מויעדת לנשים וגברים כאחד.