אוסאמה חטיב

ענף:תנועה ותחבורה
כתובת:יפיע
טלפון משרד:04-6470483
טלפון 2:054-5530823
דואל:osama@osama.co.il 
אושר ע"י ועדת יועצים:כן
התקשרנו:לא
נשלח טופס:לא
התקבל חתום:לא