אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ

ענף:ניהול ופיקוח
כתובת:גוש עציון 7, גבעת שמואל 5403007
טלפון משרד:03-5323660
אושר ע"י ועדת יועצים:כן
התקשרנו:כן
נשלח טופס:לא
התקבל חתום:לא