מאגרי מידע

מנהל המאגרפירוטשם המאגר
מאיר לחיאניארנונהגביה
מנחם עוזמאגר ספקיםהנהלת חשבונות + רכש
רוזה טרכטמןמשכורות עובדים, פרטי עובדים וגמלאיםמשאבי אנוש ושכר
מלי אליגוברישום תלמידים וילדים, מערכת ניהול כספיםחינוך וגני ילדים
בוריס נמרבוסקידו"חות חניהפיקוח עירוני
שרון בן חנןמעקב אחר רישיונות עסקרישוי עסקים
ליאת חדדניהול פרטי מחזיקי בעלי הכלבים המחוסניםוטרינרית עירונית
מומי בן סימוןמטופלי הרווחהרווחה
ליאורה אדריחיילים משוחררים, סטודנטיםהון אנושי