דוחות חופש המידע

לצפייה בדו"ח חוק חופש המידע תשנ"ח- 1998 , נוסח מלא ומעודכן, לחץ כאן >>

צו / דו"ח