החלטות ועדת השלושה

  
  
קישור להחלטה
31/12/2019החלטת על התקשורת לשירותי ניהול ופיקוח
31/12/2019הודעת רשות מזמינה על בחירת הקבלן
12/11/2019החלטת ועדת השלושה מיום 10/11/2019 בנושא ליסינג תפעולי
14/08/2018ליסינג תפעולי לכל רכב