החלטות ועדת השלושה

  
  
קישור להחלטה
13/08/2020פרוטוקול ועדת התקשרויות יועץ בטיחות מיום 10.08.2020
08/06/2020התקשרות עם יועץ נגישות
04/06/2020פרוטוקול ועדת התקשרויות יועצי נגישות
31/12/2019החלטת על התקשורת לשירותי ניהול ופיקוח
31/12/2019הודעת רשות מזמינה על בחירת הקבלן
12/11/2019החלטת ועדת השלושה מיום 10/11/2019 בנושא ליסינג תפעולי
14/08/2018ליסינג תפעולי לכל רכב