ארכיון מכרזים

  
  
  
הפעלת מסעדה במגדל העמק12/03/2020 12:0014/01/2020
מכרז פומבי מס' לקבלת שירותים משפטיים בריטיינר חודשי05/03/2020 12:0020/02/2020
ראש צוות פרט ומשפחה25/02/2020 12:0013/02/2020
עו"ס לתכנית "מוטב יחדיו"25/02/2020 12:0013/02/2020
עו"ס לתכנית "נושמים לרווחה"25/02/2020 12:0013/02/2020
עובד/ת סוציאלי/ת מטפל/ת משפחתי/ת25/02/2020 12:0013/02/2020
עו"ס נערות במצוקה25/02/2020 12:0013/02/2020
עו"ס נוער וצעירים25/02/2020 12:0013/02/2020
עו"ס למט"ל25/02/2020 12:0013/02/2020
עו"ס אלימות במשפחה25/02/2020 12:0013/02/2020
עו"ס משפחות25/02/2020 12:0013/02/2020
עו"ס משפחות לבני משפחה מטפלים25/02/2020 12:0013/02/2020
שירותי ניהול ותכנון התחדשות עירונית20/02/2020 14:0007/01/2020
מכרז למתן שירותי תכנון וניהול התכנון להכנת תכנית מתאר מקומית מפורטת20/02/2020 14:0004/02/2020
תשובות לשאלות הבהרה עבור מכרז 4/2020 תכנית מתאר מפורטת להתחדשות עירונית20/02/2020 00:0004/02/2020
מכרז לאספקת דלק, התקנה ואחזקה של מערכות דלק לרכבי העירייה16/02/2020 13:0008/12/2019
מפקח וטרינרי10/02/2020 12:0027/01/2020
סקר עבירות בנייה04/02/2020 12:0002/01/2020
עובד מינהל וזכאות באגף לשירותים חברתיים28/01/2020 12:0010/01/2020
מכרז בנושא שילוט רחובות (מכוונים מוארים)31/12/2019 12:0001/12/2019
עו"ס לתכנית "מוטב יחדיו"15/12/2019 12:0004/12/2019
אם בית למועדונית משפחתית15/12/2019 12:0004/12/2019
סייע/ת לגן ילדים06/12/2019 12:0021/11/2019
רכז/ת תכנית "תופסים כיוון" - תכנית פיתוח קריירה לאקדמאים צעירים (מוקפא)24/11/2019 12:0007/11/2019
מפקח/ת תכנון ובנייה21/11/2019 12:0007/11/2019
מנהל/ת מחלקת פרוייקטים הנדסאים21/11/2019 12:0007/11/2019
מנהל מחלקה לחברה הכלכלית15/11/2019 00:0024/10/2019
חשב שכר23/10/2019 12:0002/10/2019
מנהל מחלקה לפניות הציבור23/10/2019 12:0002/10/2019
מדריך/ה (חינוך - טיפול)23/10/2019 00:0002/10/2019
1 - 30הבא