ספר טלפונים

  
  
טלפון מרכזי04-6507700
מוקד עירוני106
מוקד עירוני מחוץ לעיר04-6440841
לשכת ראש העירייה04-6507711
לשכת מנכ"ל העירייה04-6507730
יועצת משפטית04-6507776
מבקרת עירייה04-6507778
מחלקת גזברות04-6507741
מחלקת הנדסה04-6507761
וועדה מקומית לתכנון ובנייה04-6507794
אגף שפ"ע04-6507800
מינהל הכנסות04-6507705
מינהל חינוך04-6507789
אגף לשירותים חברתיים/רווחה04-6507895
אגף הקליטה04-6507770
פיקוח ושיטור עירוני04-6040026
מחלקת רישוי עסקים04-6545123
רשות החנייה04-6540034
המרכז לפיתוח הון אנושי צעירים04-6443025
בית "יד לבנים"04-6546607
החברה הכלכלית04-6440881
המועצה הדתית04-6541849