הודעה לציבור: שינוי זמני בהסדרי תנועה

הודעה על הסדרי תנועה זמניים ברחוב הרב עובדיה יוסף: בתחילת חודש נובמבר החלו עבודות שדרוג תשתיות ברחוב הרב עובדיה יוסף בעלות של כמליון וחצי ש"ח בנוסף לשדרוג פארק המשחקים בעלות של 750 אלף ש"ח. העבודות יכללו החלפת מדרכות ואספלט. במהלך העבודות ייסגר נתיב אחד ברחוב והתנועה תהיה חד סטרית. תנועת האוטובוסים תהיה חד סטרית ללא שינוי בזמני הנסיעות. תמרור וסימון מתאים יוצב במקום. יש לשים לב להנחיות השילות.אנו מודים לכם מראש על ההבנה וההתחשבות על אי נוחות הזמנית שתגרם במהלך העבודות הנעשות למען בטיחותכם. מהנדס העיר

תאריך: 21/10/2018