בעקבות עלייה חדה בהיתרי הבנייה בשנת 2017 קיבלה הרשות המקומית מענק כספי בסך שלושה מיליון שקלים

משרד הפנים יעניק למגדל העמק את התמריץ על עלייה במספר היתרי הבנייה וכן בעקבות חתימתה על הסכם גג שיביא אף הוא לקפיצה גדולה בהיתרי הבנייה.

אלפי יחידות אושרו. מצפה העמק (הדמיה)
תאריך: 08/11/2018

עיריית מגדל העמק ורשויות מקומיות נוספות עתידות לקבל בקרוב תמריץ בסך מיליוני שקלים ממשרד הפנים שבשטחן נרשם גידול במתן היתרי בנייה. כידוע, מגדל העמק מקדמת את הקמתן של שתי מגה-שכונות "מצפה העמק" ו-"קריית בגין" בהן ייבנו אלפי יחידות דיור בבנייה צמודת קרקע ובנייה רוויה שתכלול גם דירות במסלול "המחיר למשתכן". בשכונת "מצפה העמק" כבר ניתנו היתרי בנייה ובמקום כבר אפשר לראות פעילות אינטנסיבית של הקמת תשתיות וצמיחה ראשונה של מבנים. בעקבות הגידול במתן היתרי הבנייה, כאמור, בנוסף לחתימה על "הסכם גג" שהתרחשה לפני כשנה ותביא אף היא לקפיצה גדולה במתן היתרי הבנייה, תקבל עיריית מגדל העמק ממשרד הפנים תמריץ בסך כ-3 מיליון שקלים לאחר שעמדה בכל הקריטריונים ובראשם מתן היתר ל-200 יחידות לפחות. מטרת התמריץ בסיכום שבין משרד הפנים למשרד האוצר למתן את משבר הדיור ולשפות את הרשויות בגין העלויות הרבות הכרוכות בגידול יחידות המגורים הנבנות בשטחן ולטובת שיפור השירות המוניציפלי לתושביהן. המענק הינו המשך ישיר לחיזוק תמיכתה התקציבית של הממשלה ברשויות בכלל וברשויות המוחלשות בפרט והן בתמיכה נקודתית לרשויות אשר חתמו על הסכמי הגג. שר הפנים אריה דרעי אמר: " אני שמח ומברך את הרשויות בתכנית התמרוץ, האתגר העומד בפני הרשויות הוא גדול מאוד, ותקציב התמרוץ נועד לחזקן בעת זו ולדאוג כי רמת השירות לתושב לא תפגע ואף תשתפר".

מתחם "מצפה העמק" שבו יוקמו אלפי יחידות דיור

"מצפה העמק".