"קול קורא" לבניינים משותפים.

"קול קורא" לבניינים משותפים.
תאריך: 17/01/2019