הודעה לציבור בנושא "גלגלים של תקווה"

תאריך: 13/03/2019