הודעה לציבור דיירי רחוב העצמאות 58-60-62

הודעה לציבור דיירי רחוב העצמאות 58-60-62

הודעה לציבור דיירי רחוב העצמאות 58-60-62
תאריך: 25/03/2019