עבודות לקראת פתיחת כביש 722 לתנועה

תאריך: 14/04/2019