פרוטוקולים של ישיבות ועדת התקשרויות

תאריך: 13/06/2019