קול קורא לשיפוץ בניינים

משרד הבינוי והשיכון באמצעות האגודה לתרבות הדיור מחדש את הסיוע במתן מענקים לביצוע שיפוצים בבנייני מגורים

קול קורא לשיפוץ בניינים
תאריך: 10/10/2019