הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

אגרת לתושבי רחוב "נחל צבי" בנושא שתילה, העתקה וכריתת עצים

תאריך: 02/12/2019

העירייה משקיעה כ-15 מיליון ₪ לשיפור ושדרוג תשתיות ברח' "נחל הצבי" כדי לשפר את איכות חיי התושבים. במסגרת תכנון הפרויקט, בוצע "הליך שיתוף ציבור" בו הוצגה התוכנית לתושבים ונשמעו דעות שונות, לרבות טענות לכך ששורשי העצים מרימים מדרכות ומהווים מפגע בטיחותי, ורובן התקבלו והוטמעו בתוכנית.

חשוב להדגיש כי התקציב לא כולל השתתפות או חיוב תושבים בגין "היטל סלילה ושטחים ציבוריים פתוחים (שצ"פ)" עפ"י חוקי העזר העירוניים.

במסגרת העבודות ישודרג הרחוב בעבודות הכוללות החלפת המדרכות, תשתיות ניקוז ומערכות מים, הסדרי תנועה, בטיחות וחנייה, החלפת התאורה, מתקני אשפה, גינון וכן שביל אופניים להגברת בטיחות רוכבי האופניים והולכי הרגל בשכונה.

כחלק מהליך התכנון בוצע סקר עצים והוא יבוצע בהתאם לאישור שניתן על ידי "פקיד היערות" מקק"ל, ע"פ הקבוע בחוק.

במסגרת הפרויקט ישתלו 100 עצים, כנגד כריתת 36 עצים בשדרה המרכזית ומספר עצים חולים במדרכות לפי הנחיית אגרונום, ובסך הכל תוספת של למעלה מ-50 עצים ביחס לקיים היום.

בברכה,

אד' אריאל טויטו
מהנדס העיר