החברה הכלכלית

מנכ"ל ומנהל כספים: שלמה קציר
טלפון במשרד:  04-6440881
פקס משרד:  04-6398700 
דואר אלקטרוני: saagi2000@walla.co.il
כתובת:  רח' חיל האוויר 4,  מגדל העמק

חברי דירקטוריון

  • מר אלי ברדה – יו"ר
  • מר דורון אלחרר – חבר
  • מר שלום זוזוט – מנכ"ל העירייה
  • מר מנחם עוז – גזבר העירייה
  • מר אריאל טוויטו – מהנדס העיר
  • גברת חופית אלאלוף - דירקטורית
  • גברת רחל מולר - דירקטורית
  • גברת חגית טל - דירקטורית
החברה הכלכלית לא מבצעת מכרזים.
החברה הכלכלית לא עובדת לפי תקציב אלא לפי הכנסות.


מסמכים רלוונטיים

דו"ח