מחלקת פינוי פסולת וגזם

מנהל המחלקה: יגאל כהן
טלפון: 04-6507800/1/5/6
פקס: 04-6542672
קבלת קהל משרדי אגף שפ"ע (בתיאום מראש): א'-ה' בין השעות 8:00-15:00 | ימי א' בין השעות 16:00-18:00

המחלקה אחראית על שמירת נקיון העיר, על שיפור חזות העיר ומניעת מפגעים תברואתיים. המחלקה אחראית על פינוי פסולת ביתית, גזם וגרוטאות, טיאוט רחובות, הסרת מפגעים בהתאם לתוכנית העבודה ופניות תושבים.

תפקידי המחלקה

  • פינוי אשפה מכל רחבי העיר לפחות פעמיים בשבוע.
  • הצבת מכולות לפסולת בניין בהתאם לפנייה (בעלות של 450 שקלים) תוך 48 שעות. פינוי הפסולת תוך 24 שעות.
  • טיפול חריג בפינוי אשפה תוך 6 שעות במסגרת שעות העבודה.
  • טיאוט יומי של רחובות מרכזיים ובשאר הרחובות בהתאם לתוכנית העבודה.
  • אחראיות על מרכזי מחזור.
  • תושבי השכונה המערבית יכולים להוציא גזם בימי שני עד סוף היום.


ימי הוצאת פסולת וגזם

תושב רשאי להוציא גזם בכמות סבירה, ריהוט בכמות קטנה שאינה עולה על רבע מכולה, פסולת בניין בכמות של שני שקים קטנים לכל היותר בימים שנקבעו לכך.
הפסולת תונח ליד מיכל האשפה באופן שלא תחסום לגמרי את המעבר להולכי רגל במדרכה ולא יהווה מפגע בטיחותי. תושב שיש ברשותו פסולת או ריהוט בכמות גדולה יזמין מכולה דרך הרשות או מקבלן עצמאי אשר ידאג לפנות את הפסולת לאתר המאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה.

הוצאה ביום א' - בשכונות ממזרח לרחוב "דרך העמק": "נוף העמק", "רמת בלפור", "רמת אשכול", "פנינת העמק".

הוצאה ביום ב' - בשכונות שממערב לרחוב "דרך העמק": "שכונות הורד", "מצפה העמק", "יערת העמק", "מגדל אור", "שלום עליכם", "גן ישראל", "ספיר", "נחל צבי" ו"קריית רבין".

יובהר כי מדובר על ימים שאינם חלים בערבי חג ו/או בחגים. במידה וערב חג או חג נופל על אחד מימי האיסוף אז האיסוף יידחה ליום שלאחר סיום החג.