מחלקת תברואה

מנהל מחלקה: כפיר לוי
טלפון: 04-6507800/1/5/6
פקס: 04-6542672
דואר אלקטרוני: kfirle@migdal-haemeq.muni.il
קבלת קהל משרדי אגף שפ"ע (בתיאום מראש): א'-ה' בין השעות 8:00-15:00 | ימי א' בין השעות 16:00-18:00

המחלקה אחראית על הסניטריה בעירונית, ופועל מול עסקים ומוסדות העוסקים במזון.

תפקידי המחלקה

  • ביצוע הדברה מונעת באזורים רלוונטים באופן שוטף ועונתי.
  • טיפול מיידי באיסוף פגרים תוך שעה מקבלת התלונה.
  • לכידת נחשים- הגעה למקום עם קבלת הקריאה.
  • פיקוח על מוסדות ועסקים העוסקים במזון לפי תקנות משרד הבריאות.