המחלקה הטכנית (אחזקה)

מנהל המחלקה: ודים ויליקובסקי
טלפון: 04-6507800/1/5/6
פקס: 04-6542672
קבלת קהל משרדי אגף שפ"ע (בתיאום מראש): א'-ה' בין השעות 8:00-15:00 | ימי א' בין השעות 16:00-18:00
דואר אלקטרוני: vadimvo@migdal-haemeq.muni.il

המחלקה הטכנית אחראית על תחזוקת התשתיות הפיזיות ברחבי העיר ותיקון מפגעים בדגש על ליקויי בטיחות.

תפקידי המחלקה

  • אחזקה שוטפת של מבני ציבור ומבני מוסדות חינוך.
  • אחזקת מתקנים בגני שעשועים ובפארקים ציבוריים.
  • ביצוע תיקונים דחופים ובטיחותיים תוך 6 שעות מזמן הפנייה. דחיפות סבירה- שבוע מהפנייה. תיקום לא דחוף- חודש מהפנייה. תיקון מתקני שעשועים- שבועיים מקבלת הפנייה.
  • החלפה ו/או תיקון ריהוט רחוב- עד שבועיים מקבלת הפנייה.
  • תיקון ו/או החלפת תמרורים- עד שבועיים מקבלת הפנייה.
  • תיקון ו/או החלפת מעקה בטיחות- עד שבוע מקבלת הפנייה.
  • סימון מעברי חצייה וסימון כבישים (רלוונטי לפחות פעמיים בשנה).
  • מסגרות הזמן מתייחסות לפניות אשר אינן מצריכות אישור רשויות אחרות לביצוע העבודות כגון: משטרה, חברת חשמל, בזק וכו'.