מחלקת חשמל

חשמלאי ראשי:  גבי אוחנה
טלפון: 04-6507774
דואר אלקטרוני: gabioh@migdal-haemeq.muni.il 

שירותים הניתנים ע"י המחלקה

  • פתרון תקלות בגני ילדים, בתי ספר ומוסדות העירייה.
  • פתרון בעיות מיזוג אויר.
  • פיקוח וליווי פרויקטים הנעשים בעיר.
  • פיקוח וליווי פרויקטים של משרד השיכון בשכונות החדשות.
  • תכנון ופיתוח של רשתות תאורה, התקנתן ואחזקתן השוטפת.
  • פיקוח על הדלקה וקיבוע תאורת הרחובות.

מטרות ויעדים

  • מטרת המחלקה להביא לחסכון בהוצאות החשמל בתאורת הרחובות ובמבני ציבור.