ההודעות בדבר הפקדות ועדה לתכנון ולבניה

  
הודעה/פרסום
הרחב שנה : 2019 ‏(2)