רכש

מנהל מחלקה: פיני כהן
מזכירת מחלקה: מימי פורטל
דואר אלקטרוני: mimipo@migdal-haemeq.muni.il
טלפון: 04-6443542 
פקס:  04-6443549

מערכת רכש ושריון תקציבי מאפשרת לטפל בדרישות של המחלקות הרשותיות לאספקת סחורה ושירותים.
הטיפול בדרישות של המחלקות השונות ניתן להבחין בשלושה עיקריים:

  • שלב הדרישה שבמהלכו יוצרים דרישה במערכת.
  • שלב ההזמנה שבמהלכו יוצרים הזמנה במערכת.
  • שלב החשבוניות שבמהלכו יוצרים חשבונית במערכת.

כדי לטפל בדרישה הרשותית עד תום עליך לבצע את שלושת השלבים המוזכרים. כדי להזמין סחורה או שירותים מספק שלא על סמך דרישה קודמת יש לבצע את שני השלבים האחרונים. כדי לשלם לספק בעבור מתן סחורה או שירותים שלא על סמך הזמנה קודמת, בצע את השלב האחרון בלבד.

שלב הדרישה

דרישה היא בקשה של מחלקה ברשות לאספקת סחורה ושירותים.
ניתן להבחין בין שני סוגי דרישות:

  1. דרישות רגילות הכוללות פירוט של פריטים וכמויות.
  2. דרישות מסגרת שהן דרישות על פי סכום ואינן פירוט של פריטים וכמויות.

קשר עם מערכות אחרות

לכל מחלקה ברשות מספר חשבונות תקציביים כל חשבון תקציבי כזה מאגד בתוכו נתונים על התקציב של אותה מחלקה. לכל חשבון תקציבי מספר מזהה הנקרא "סעיף תקציבי". מערכת רכש בודקת את הסכומים שהוקשו בכל אחד משלבי הטיפול בדרישה של המחלקות הרשותיות לאספקת סחורה ושירותים, כנגד התקציב הפעיל של כל מחלקה. הבדיקה מתבצעת בעזרת סעיף תקציבי שאותו נדרשים לציין במערכת.

לכל ספק מגדירים כרטיס ספק, במערכת הנהלת חשבונות. כרטיס זה כולל נתונים שונים על הספק. לכל כרטיס ספק מספר מזהה. כאשר תקיש את מספר החשבון של הספק הרצוי תקרא מערכת רכש מכרטיס זה את כל הנתונים הרלוונטים על הספק.

שלב ההזמנה

כדי להזמין סחורה או שירותים מספק יש להפיק הזמנה. מערכת רכש ושריון תקציבי מאפשרת להפיק מספר סוגים של הזמנות.

  • הזמנות על סמך דרישה.
  • הזמנות (ישירות או עבודה) על סמך דרישת מסגרת.
  • הזמנות שלא על סמל דרישה.

הזמנות שקדה להן דרישה:
לאחר הפנית שורות הדרישה לספקים שונים ע"י הקניין הרשותי בשלב הדרישה ועוברים לשלב הדרישה.
רכש נותן מענה בכל הקשור לרכישות למחלקות, בתי ספר, גנים ועוד…
התקצוב לכל מחלקה נעשה בתחילת שנה, המחלקות בעירייה מקבלות תקציב שנתי ועליהם לעמוד בתקציב ללא חריגה.