נהלים ומסמכים רלוונטיים

ישיבות מועצת העיר מן המניין מתקיימות אחת לחודש בחדר ישיבות בבניין העירייה (בקומת קרקע).

 

​תאריכי ישיבות מועצה

קישור

מסמכים לידיעה

קישור