ועדת משנה לתכנון ובניה

פרוטוקולי הועדה

  
פרוטוקול
הרחב שנה : 2019 ‏(2)
הרחב שנה : 2018 ‏(18)
הרחב שנה : 2017 ‏(7)
הרחב שנה : 2016 ‏(6)
הרחב שנה : 2015 ‏(5)
הרחב שנה : 2014 ‏(7)
הרחב שנה : 2013 ‏(7)
הרחב שנה : 2012 ‏(1)
הרחב שנה : 2011 ‏(6)
הרחב שנה : 2010 ‏(6)
הרחב שנה : 2009 ‏(6)