ועדת תמיכות

יו"ר הועדה – שלום זוזוט
מזכירת הועדה: עינת סלמן – 04-6507743

חברי הועדה

  • לימור מגן – יועצת משפטית
  • מנחם עוז – גזבר העירייה

פרוטוקולי הועדה

פרוטוקול
הרחב שנה : 2020 ‏(4)
הרחב שנה : 2019 ‏(3)
הרחב שנה : 2018 ‏(1)
הרחב שנה : 2017 ‏(1)
הרחב שנה : 2016 ‏(1)
הרחב שנה : 2015 ‏(1)