אגף משאבי אנוש

מנהלת משאבי אנוש: רוזה טרכטמן
טלפון:  04-6507731
פקס: 04-6507733   
דואר אלקטרוני: rozatr@migdal-haemeq.muni.il

רכזת כ"א: לריסה גורמן
טלפון:  04-6507726
דואר אלקטרוני: larisagu@migdal-haemeq.muni.il
קבלת קהל: יום ראשון 16:00-19:00, יום שני 11:00-13:00

תחומי אחריות

אגף משאבי אנוש אחראי על ביצוע מדיניות הנהלת העיר בתחום גיוס, מיון וקליטת עובדים חדשים, הכשרה, טיפוח וקידום כוח אדם ופרישת עובדים. כמו כן ניהול מערכת נוכחות של עובדים ואכיפת נהלים וחוקי עבודה כפוף לחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות.

רשימת עשרת מקבלי השכר הגבוהים ברשות

תיאור התפקיד
​דרוג
​דרגה
​שכר משולב
​תוספות שכר
​עבודה נוספת
​החזר הוצאות
​הפרשים
​סה"כ שכר העובד
​עלות הפרשת המעביד
​עלות שכר כוללת
​מבקר פנימי
​5
6
401​​-
​-
​42
​20
​463
​167
​630
​יועץ משפטי
​5
6​
​424
​-
​-
​14
​10
​448
​175
623​
​מנהל כללי
​5
​4
​366
​-
​-
​14
​8
​388
​151
539​
​מנהל אגף הגבייה
​5
​6
​321
​-
​-
​32
24
​377
134​​511
​מנהל כספים
​5
​4
​348
​-
​-
​13
​8
​369
143​512​
​מהנדס העיר
​5
​4
311​​-
​-
​28
​4
​343
​129
472​
​מנהל אגף שפע
​5
​4
​220
​-
​-
​41
15​​276
​90
​366
​מנהל אגף רווחה
​5
​4
​256
​-
​-
10​​8
274​
​65
​339
​סגן מהנדס
​5
​4
183​​-
​18
​48
​18
​267
​54
​321
​סגנית מנהל הרווחה
​24
​3
95​37​​52
​26
​55
265​​57
​322