האגף לשירותים חברתיים

מנהל האגף: מומי בן סימון
סגנית מנהל: חנה לוי
טלפון: 04-6507895
פקס: 04-6440623
דוא"ל: momiben@migdal-haemeq.muni.il | momi_bensimon@walla.co.il
שעות קבלת קהל: יום א' 15:30-18:30 או בתיאום מראש מול מזכירות או עו"סים
כתובת: רחוב הזית 1, ת.ד. 270, מגדל העמק

ייעוד המערכת

קידום רווחת הפרט, המשפחה והקהילה.
האגף פועל במסגרת חוקים חברתיים ותקנות ומבצע את מדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים ועיריית מגדל העמק.

פעילות המערכת

הפעילות מתבצעת במסגרת חוקים חברתיים ותקנות על פי מדיניות משרד הרווחה והעירייה.  השירותים מותנים במסגרת תקציבית מוגדרת.
הפעילות מתוכננת ומתבצעת על ידי עובדים סוציאליים המסתייעים בעובדים סמך מקצועיים, מתנדבים וארגוני מתנדבים.

אוכלוסיות היעד

 • משפחות ויחידים החיים עוני והדרה ובמשבר חיים.
 • ילדים, נוער וזקנים בסיכון וסכנה.
 • נפגעי אלימות במשפחה.
 • אנשים בעלי מוגבלויות.
 • אנשים הסובלים מהתמכרויות.

השירותים הניתנים על ידי המערכת הם שירותים חובה ושירותי רשות.
שירותי החובה מושתתים על החוקים.
שירותי הרשות מושתתים על תקנות משרד הרווחה והשירותים החברתיים ועל מדיניות עיריית מגדל העמק בתחום החברתי.
שירותים אלה מסופקים על פי הצרכים הייחודים ומוגבלים לתקציב המאושר.
סדר העדיפויות לטיפול במשפחות הינו על פי חומרת הבעיות, מידת הסיכון הנשקפת למשפחה והסיכוי לשינוי בתפקודה.

מערכת השירותים החברתיים בעיריית מגדל העמק מחויבת למתן שירותים מיטביים לקידומם של האוכלוסיות השרויות במצוקה ולצמצום הפער החברתי.

מטרות

 • העלאת המודעות הציבורית לבעיות חברתיות.
 • שיתוף לקוחות וגורמים רלבנטיים ברמות הפעילות השונות בקהילה ליצירת איכות חיים טובה יותר.
 • אספקת שירותים עפ"י מדיניות, חוקים ותקנות של משרד הרווחה והעירייה לאוכלוסיות שונות, בהתאם לרמת התפקוד והצרכים, כדי להביא לעצמאות התפקודית ברמת הפרט, המשפחה והקהילה.
 • בניית תשתית שירותים נגישים, זמינים ואיכותיים והתאמתם לצרכים המשתנים של האוכלוסייה ובמטרה להשאיר את האדם בסביבתו.
 • איתור והגנה על חסרי ישע הנמצאים בסיכון.
 • פיתוח וחיזוק רשתות תמיכה חברתיות תוך הסתייעות במתנדבים ופעילים קהילתיים.

דרכי פעולה

 • טיפול ישיר ביחידים, משפחות וקהילות.
 • פיתוח שירותים שכונתיים ועירוניים לרווחת קבוצות אוכלוסייה בסיכון או בעלות קשיי תפקוד.
 • השמה מחוץ לבית של ילדים, נכים וקשישים.

קישור לאתר האינטרנט של מינהל שירותים חברתיים