מוקד עירוני - 106

מנהלת המוקד: איילה זלצר

נציגי שירות: סיגלית גבאי, משה לוי, שמואל גדמו

טלפון: 106
טלפון לחיוג מחוץ לעיר: 04-6440841/78
פקס : 04-6040304
דואר אלקטרוני של מוקד עירוני:  moked@migdal-haemeq.muni.il

ניתן לפנות למוקד העירוני גם דרך האפליקציה לתושב ששמה "מגדל העמק" בסלולר.

פעילות המוקד מתבצעת כל שעות היממה, 7 ימים בשבוע.

המוקד הינו יחידת שליטה ובקרה עירונית המופקדת על המענה לפניות תושבים שעניינן קבלה ומסירה של מידע על פעולות ושירותים שמספקת הרשות המקומית וכן דיווח על מפגעים ומטרדים בשטח המוניציפלי של הרשות. המוקד משמש ערוץ לצבירת ידע מוניציפלי וארגוני רב-ערך לתהליכי קבלת ההחלטות וניהול מיטבי. עיקר פעולתו של המוקד מתרחשת בשעות שגרה ורגיעה, אך חוזקתו מתבטאת ביכולת להגיב במהירות וביעילות באירועי חירום הן בזמן שגרה והן בעתות מלחמה.​

תחומי אחריות

  • ריכוז וקבלת דיווחים על אירועים שוטפים וחריגים מתושבי העיר ואורחיה.
  • דיווח למחלקות השונות על אירועים/מפגעים אשר בתחום אחריותן.
  • דיווח על אירועים חריגים ורב מערכתיים לכל גורמי בטחון והצלה.
  • ווידוא שהטיפול באירועים מתבצע על פי לוחות הזמנים שהוגדרו כתקן.
  • המוקד מהווה כתובת לאזרחים במצוקה ולמקרי חירום.
  • שליטה ובקרה על רשת המצלמות העירוניות.