מוקד 106

מנהלת המוקד: איילה זלצר
נציגי שירות: סיגלית גבאי, משה לוי ושמואל גדמו

טלפון: 04-6507840/1
פקס: 04-6040304