מוקד 106

מנהלת המוקד: איילה זלצר

נציגי שירות: סיגלית גבאי, משה לוי, שמואל גדמו

טלפון: 04-6440841, 04-6440878
פקס: 04-6040304
דוא"ל: moked@migdal-haemeq.muni.il‏