מוקד 106

מנהל המוקד - בוריס נמירובסקי
מוקדנית: סיגלית גבאי
טלפון: 04-6440841, 04-6440878
פקס: 04-6040304
דוא"ל: moked@migdal-haemeq.muni.il‏