נגישות העיר

רכז נגישות: סמי זפרני
טלפון:  04-6507794
פקס:  04-6440227
דואר אלקטרוניsamizf@migdal-haemeq.muni.il

פעולות העירייה בנושא הנגשת מבנים ותשתיות: 

1.      בכל פרויקט הנדסי חדש – נדרש לבצע פעולות הנגשה על פי החוק.

2.      בכל פעולה של רישוי בניה – נדרש אישור מורשה נגישות לשלב ההיתר ולשלב תעודת גמר.

3.      בתי הספר מונגשים בשני אופנים:

א.      הנגשה פרטנית (דוגמת מעלית נופים)

ב.      הנגשה כללית (דרך גישה, שירותי נכים ופיר מעלית)

4.      הרשות ערכה סקר נגישות והכינה תכנית אב לנגישות בפריסה למספר שנים.

להלן דרכי הגישה למקומות בהם יתקיימו אירועי העירייה/המתנ"ס

המתנ"ס המרכזי

כתובת: רמת יזרעאל 5.

כניסה ברכב וברגל מרחוב רמת יזרעאל.

קיים מגרש חניה עם  חניות נכים.

קיימת דרך נגישה ממגרש החניה לשער המבנה.

 

מתחם השוק העירוני

כתובת: הראשונים 29.

כניסה ברכב וברגל מרחוב הראשונים ומרחוב תשי"ג.

קיים מגרש חניה עם  חניות נכים.

קיימת דרך נגישה ממגרש החניה לשער המבנה.

 

האמפיתיאטרון

כתובת: רמת יזרעאל 20.

כניסה ברכב וברגל מרחוב רמת יזרעאל, מדרך העמק.

קיים מגרש חניה עם  חניות נכים כניסה מרחוב סמוכה.

קיימת דרך נגישה ממגרש החניה למפלס התחתון (במה) ולשורה הראשונה של הקהל. (יציע)

כניסה משער בדרך העמק ליד התחנה לעפולה מאפשרת כניסה עד לשורה האחרונה של יציע הקהל.

 

פארק רבין

כתובת: רחוב השרון פינת רחוב הירדן

חניות נכים בצמוד לשער הכניסה.

מעבר מהחניה דרך שער הפארק  בחזית הפונה לרחוב השרון.

 

פארק הראשונים

כתובת: רחוב הראשונים פינת דרך העמק

חניה לכל אורך הפארק ברחוב הראשונים

חניה נוספת בהסדרה.

המדרכות מונגשות וישנן דרכי גישה מונגשות משדרות הבנים, דרך העמק ורחוב הראשונים .