דף הבית
 
A A RSS
מחלקות העירייהתיק תושבתשלומיםרישום לחינוךשירותים חברתייםאודות העירטפסים ומאגרי מידע
ניוזלטר
 

חברי מועצת העיר 

לפרוטוקולי ישיבות מועצה - לחץ כאן.

ישיבות מועצת העיר מן המניין מתקיימות אחת לחודש בחדר ישיבות בבניין העירייה

(בקומת קרקע)

תאריכיי ישיבות מועצת העיר לשנת  2015

תאריכי ישיבות מועצת העיר לשנת 2016

תאריכי ישיבות מועצת העיר לשנת 2017 

 

שם

מפלגה

כתובת דוא"ל פלאפון

1

אליהו ברדה

ליכוד

elibm29@gmail.com 04-6507711

2

אלי בקסיס

ליכוד

baksiseli@walla.com 04-6507711/6

3

סרגיי אוקלנדר

מגדל העמק ביתנו

sokland@walla.com 04-6507711/7

4

אירנה קבקוב

מגדל העמק ביתנו

irena.kabakov@mailpoalim.co.il 054-7911224

5

יורי סוקולסקי

מגדל העמק ביתנו

yurusokol@gmail.com 054-3200485

6

עידן אפראימוב

מגדל העמק ביתנו

topmarisha@walla.com 054-9555393

7

יקי בן חיים

הירוקים-עבודה

yakibh@gmail.com 054-7788997

8

יוסי פורטל

 

הירוקים-עבודה

yossipo@histadrut.org.il 052-2621511

9

חן שאול

הירוקים-עבודה

Henshaul.adv@gmail.com 04-6404140

10

נחום אסולין

ש"ס

oraha@migdal-haemeq.muni.il 04-6507765

11

יוסי מנחם

ש"ס

yosefmenahem@gmail.com 054-7911160

12

ברוך אביסרור

ש"ס

770avisrur@gmail.com 054-2447701

13

משה לוי

ש"ס

Mek6700@gmail.com 054-7911000

14

עמוס גלם

 התנועה

Amosg759@walla.co.il 04-6440575

15

דורון אלחרר

למען אחיי

Doronel111@walla.co.il 054-4596543

 אישור היעדר הסכמים קואליציוניים

טופס ניגוד עניינים כללי

קוד  אתי:

 

  

 
האתר הוקם ע"י החברה לאוטומציה © כל הזכויות שמורות.   עיצוב האתר: concept