דף הבית
 
A A RSS
מחלקות העירייהתיק תושבתשלומיםרישום לחינוךשירותים חברתייםאודות העירטפסים ומאגרי מידע
ניוזלטר
 

אגף פיקוח עירוני

 

מנהל אגף:  בוריס נמירובסקי

דואר אלקטרוני: borisne@migdal-haemeq.muni.il
טלפון: 04-6540034
פקס: 04-6443394

תחומי אחראיות :

 •         פיקוח עירוני
 •         רשות חנייה
 •         רישוי עסקים
 •         מוקד עירוני

פיקוח עירוני

מטרת הפיקוח – לשמש עיניים של העירייה על מנת לגלות מפגעים או חריגות אשר בטיפול ואכיפה של יחידות העירייה השונות וגילוי ערנות לחפצים חשודים ובטחון כללי.
אגף הפיקוח אוכף את חוקי העזר העירוניים, הארציים בהתאם למדיניות העירייה סדר העדיפויות, פניות תושבים.
אגף הפיקוח פועל במסגרת עירונית והעבודה מתנהלת בשני משמרות עד לשעות הערב לא כולל שישי שבת.

תחום פיקוח

אופן טיפול

פיקוח על החנייה על מנת לשמור על זרימת תנועה תקינה ושוטפת בצירי תנועה – חניה שלא כחוק

נהג ברכב או בקרבת מקום פניה בע"פ

עברות חניה חמורות, הגורמות הפרעה מיידית בתנועה בתחנות הסעה ציבוריות בתחומי אין עצירה וחניית נכים

גרירה למגרשים עירוניים הנחיות לאזרח באמצעות מוקד 106 או ישירות במגרשי הגרירה

בירורי דוחות חניה – בדיקה וטיפול פרט להודעות חיוב טרם עיקול בגין חובות חניה

פניה בכתב לאגף בצרוף תצלום הדו"ח ומסמכים רלוונטיים הבקשה נבדקת וניתנת החלטה ע"י משפטן האגף

פניות ציבור בנושא אכיפת חניה אשר בסמכות האגף

בדיקה וטיפול

שמירה הסדר והניקיון בשטחים ציבוריים ופרטיים הכולל מפגעים כגון : מפגעי ניקיון ופסולת ברשות הרבים, ביוב, חסימת מעברים, רוכלות, רעש, עשן, צואת כלבים

מקור מפגע פרטי – איתור גורם המפגע ואו האחראי לנכס אשר בתחומו נמצא המפגע פניה מיידית ללא אורכה ופניה עם מתן אורכה לשם סילוק המפגע באם פניית המפקח אינה נענית מוגש דוחו – כתב אישור מקום מפגע ציבורי העברת הטיפול למחלקות העירייה הנוגעות בדבר

משימוש לאתר הגרוטאות

הפרטי לאתר הגרוטאות העירוני

רכבים וגרוטאות אשר יצאו מכלל שימוש ואיתורם בעיר

איתור בעליהם ומשלוח הודעה ודו"ח בהתאם לצורך מטרה – סילוק המטרד מהשטח הציבורי ביצוע – ע"י האזרח באם לא נענים גרירה ע"י העירייה לאתר הגרוטאות ומתן דוחות

פיקוח על רישוי עסקים ותקנות

איתור עסקים הפועלים ללא רשיון והפניית בעליהם למחלקת הרשיונות על מנת שיעמדו בתקנות לשמירת שלומו בטיחותו ובריאותו של הציבור בדיקה שוטפת בעסקים ע"מ לשמור על תנאי הרשיון – תברואה וכיבוי אש בדיקה בשטח של בקשות לרישוי עסק חדשות כאשר פניות הפקח אינן נענות מוגשות תביעות

רוכלים הגורמים למפגעים או עוסקים ללא רשיון או היתר

בקשה לפינוי מהשטח בציבורי באם יש צורך מוגש דו"ח ואף החרמת סחורה או נרכב

שימוש שלא כחוק בכלי קיבול אשפה וסביבתם וכן חסימת מעברים ע"י מכולות המשמשות לפסולת בניה

פניה בע"פ ומתן דו"ח לפי הצורך

טיפול בפסולת שינה מפונה ע"י שירותי הניקיון העירוניים וכן מגרשים פרטיים

פניה לסילוק ע"י הגורם או בעל הנכס כגון : אדמה, פסולת בניה

מודעות ושלטים ללא היתר

גירוד הדבקות מהקירות, הגשת תביעות על הצבת שלטים ללא היתר ועד לפירוק והסרה

מספרי בית מוארים ותקינותם

ביקורת ופניה לדיירים

שמירת הסדר בשווקים – ניקיון רוכלות וחסימות מעברים

פניה ישירה, דו"ח באם אין הענות לפניה ואף החרמת סחורה, דוכן ורכב רוכל

סגירת עסקים בשבתות ובימי הזיכרון

בהתאם לסוג העסק, למקום פניה ישירה ודו"ח באם אין הענות

רשות החניה

חונים ע"פ החוק: הסדרי חנייה חדשים במגדל העמק

רשות חניה
טלפון:  04-6540034  
פקס:  04-6542352
קבלת קהל:יום א'  בין 12.00-9.00.
                                    ובין 18.00-16.00
ימי ג', ה' - בין 9.00 - 12.00
שילוט
טלפון:  04-6545123

 

מדוע צריך חנייה מוסדרת ?

מגדל העמק גדלה ב-20 שנים האחרונות והכפילה את אוכלוסייתה ואת כמות כלי הרכב, ואילו רח' "דרך העמק" ואזור המרכז המסחרי השוקקים תנועה, נשארו ללא שינוי !
כלי רכב של הסוחרים, עובדי הרשות, המוסדות והארגונים תופסים את כל החניות הקיימות כך שלתושבים וללקוחות נותרו הברירות הבאות:

 •          לחנות קרוב לחנויות אבל במקומות אסורים (באדום-לבן,על המדרכות , בחנייה כפולה, על מעברי חצייה וכו').
 •          לחנות במקומות חנייה מרוחקים יחסית מהמרכז.
 •          לנסוע לעיר אחרת עם הסדרי חנייה לביצוע קניותיהם.

המשמעות: סכנת בטיחות בדרכים לנוהגים ולהולכי רגל וכן פגיעה בעסקים ובמסחר !
הפתרון: סדר חנייה חדש ימנע חנייה ממושכת ובלתי מבוקרת סמוך לחנויות וייתן עדיפות ללקוחות כדי שיחנו בקרבת החנויות .

חוק העזר העירוני (העמדת רכב וחנייתו)

העירייה תאכוף את החוק באמצעות רשות החנייה העירונית ופקחיה.
הפקחים יסיירו במרכז העיר,ברחובות ראשיים ובאזורי התעשייה וירשמו דוחות על כל עבירות חנייה למינהן.
מועד הפעלת פיקוח חנייה ורישום דוחות אמתיים: ב-27 בנובמבר 2005 (עד מועד זה נרשמו דוחות אזהרה).

אמצעי תשלום החנייה

התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי חנייה מתגרדים בערך של 3 ₪ לשעת החנייה (הסכום הוא מהנמוכים בארץ). לנוחות הנהגים הונפקו גם כרטיסים בערך של 75 אג' ל-15 דק' חנייה.

רישוי עסקים 

מנהל המחלקה: שרון בן חנן

דואר אלקטרוני: sharonbe@migdal-haemeq.muni.il
קבלת קהל:  יום א' בין השעות 16.00-18.00.
ימים ב-'ה' משעה 08.00 עד 15.00


מחלקת רישוי עסקים עושה מאמצים לשיפור השירות לאזרח וייעול ופישוט תהליך קבלת רשיון עסק, תהליך הרישוי הינו תהליך ארוך ומורכב מאחר שנדרשים אישורים של גורמים שונים, בהתאם למהות העסק, יחד עם זאת ניתן לקצר את תהליך הרישוי באמצעות ביצוע מהיר וקפדני של כל דרישות גורמי הרישוי, תוכל לקבל הנחייה מוקדמת עם הגשת הבקשה לרישוי עסק, מהם גורמי הרישוי אשר יהיו מעורבים במתן האישורים במסגרת תהליך הרישוי. ההליכים המפורטים כאן מציינים באופן כללי ותמציתי את השלבים השונים לצורך קבלת רשיון לעסק, מילוי נכון אחר ההוראות יקל עליך לקבל את הרשיון לעסק, אין באתר זה פירוט מלא של כל הדינים והתנאים הקיימים אלא מדובר בכלי עזר אינפורמטיבי להבנת הנושא.

בטרם רכישת / שכירת עסק ולפי הגשת הבקשה לרשיון עסק, אנא פנה למחלקת רישוי עסקים לשם קבלת מידע מוקדם, מחלקת רישוי עסקים תוכל למסור לך, בהתאם למידע הקיים בתיק העסק, האם צפויות בעיות בקבלת הראשון והאם יש תנאים מתאימים לניהול העסק המבוקש מחלקת רישוי עסקים תעמוד לרשותך ותסייע לך בהכנת מסמכי הבקשה לרשיון עסק בהקדם האפשרי.

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת רישוי עסקים.

 

חוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים מטיל חובת רישוי ופיקוח על סוגים רבים של עסקים, החוק נועד להבטיח מטרות שונות אשר הוגדרו במפורט בסעיף 1 לחוק :

 •          איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
 •          מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
 •          בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
 •          מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.
 •          בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.
 •          קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ולשירותי כבאות.
 •  

 

מהו רישיון עסק

רישיון לניהול עסק הינו אישור הניתן ע"י הרשות המקומית לבעלים של עסק מסוים, לפתיחתו ולניהולו של העסק בהתאם לדין.
למי נחוץ רשיון לניהול עסק:
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה – 1995 – (להלן : "הצו") קובע אילו עסקים חייבים ברשיון עסק.
הצו מונה 10 קבוצות של עסקים הטעונים רישוי :

 •          בריאות, רוקחות וקוסמטיקה
 •          דלק ואנרגיה
 •          חקלאות ובעלי חיים
 •          מזון
 •          מים ופסולת
 •          מסחר ושונות
 •          עינוג ציבורי, נופש וספורט
 •          רכב ותעבורה
 •          שירותי שמירה ואבטחה
 •          תעשיה ומלאכה

יש לבדוק במחלקת רישוי עסקים את החובה בהוצאת רשיון עסק, לפני תחילתו, ככלל, לא מומלץ לבצע צעדים בעלי משמעות כלכלית, לרבות שינויים בעסק קיים, לפני בדיקה שניתן יהיה להוציא רשיון עסק בכתובת המבוקשת.
פירוט מלא ומדויק של עסקים טעוני רישוי מופיע בצו, מומלץ לבדוק במחלקת רישוי עסקים את החובה בדבר הוצאת רשיון עסק טרם פתיחתו של העסק.
עסק טעון רישוי הפועל ללא רישיון צפוי לסגירה מנהלית מידית והגשת כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון.

 

רישיון לעסק חדש

הגשת בקשה:
תקנות רישוי עסקים קובעות כי לבקשת רשיון עסק יצורפו המסמכים הבאים: תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
הגשת תוכנית עסק :
כל תכנית תוגש ב- 3 עותקים, התוכנית תרוכז על גבי גליון אחד (מקובל כהרמוניקה), הדף הראשון של התכנית יכלול פרטי זיהוי של העסק כדלקמן : גוש, חלקה, כתובת העסק וטלפון העסק, שם בעל העסק, חתימתו וכתובתו, מהות העסק, מספר העובדים בעסק גברים ונשים, שם חתימה וחותמת עורך התוכנית כתובת וטלפון של עורך התכנית, מספר תיק בניין.
תכנית עסק :
תכלול תכנית תנוחה, שני חתכים וטבלה כמפורט להלן : תכנית העסק תיערך בקנה מידה של 1:100 זולת אם דרשה רשות הרישוי, בנסיבות מיוחדות את עריכתה בקנה מידה אחר.

 •          החלוקה הפנימית של המקרקעין שבהם מצוי העסק ושימושי כל חלק
 •          מתקני סניטציה שהיו בעסק כגון : אסלות וכיורים
 •          3מידות שטחי העסק השונים ומידות סך כל שטחי העסק
 •          פתחי העסק וחלונותיו ומידותיהם לרבות פתחי חירום ודרכי גישה לנכים לפי חוק התכנון והבניה
 •          מערכת הביוב, לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומן וכיוצא באלה אם ישנן
 •          מתקני אוורור המשרתים את העסק, לרבות מערכת מיזוג אוויר, קולטי עשן, ריח או מזהמים אחרים, אף אם הותקנו מחוץ לקירותיו               החיצוניים של העסק או על גג המבנה, רשות הרישוי ונותן אישור רשאים לדרוש נתונים טכניים על מערכות כאמור
 •          מתקנים לאצירת אשפה ופינוייה
 •          ארובות
 •          מערכות וציוד כיבוי אש
 •          מתקני ניטור וסידורים אקוסטיים אם ישנם
 •          המערכות המוצעות לשרברבות, לסילוק שפכים וכיוצא באלה, וכל חלקי המבנה המיועדים להריסה, כשהם מסומנים בצבעים המקובלים כאמור   בתקנה 9 לתקנות תכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל 1970
 •          מיקום שני חתכים אנכים ניצבים זה לזה
  שני חתכים כמפורט להלן :
 •          חתך אנכי דרך כל חדרי השירות וחדרי העסק, המראה את גובהם של חדרי העסק ודרכי אוורורם
 •          חתך נוסף הניצב לחתך כאמור בפיסקה 1, המראה את גובהם ואוורורם בטבלה יהיה פירוט שטחי העסק במטרים ריבועים, לפי שימושיהם השונים והקומה שבה הם מצויים וכן סיכום שטח העסק הכולל במטרים רבועים
 • רשות הרישוי או נותני האישור רשאים לדרוש בכתב ממבקש, הגשת פרטים נוספים שיכללו בתרשים סביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק, אם ראו צורך בכך.
  רשות הרישוי או נותני האישור רשאים לדרוש ממגיש בקשה כי לתכנית העסק יצורפו חוות דעת של בכל מקצוע בעניין מסוים או מסמכים נוספים הנוגעים לעסק, אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.

 

הטיפול בבקשה לרשיון עסק

הטיפול בבקשה לרשיון עסק מחייב אישור על כך שהעסק המבוקש תואם את השימושים המותרים עפ"י היתר הבניה בתוקף וכן את שימושים המותרים עפ"י תוכנית בניין עיר התקפה או מתוכננת כמו כן תבוצע בדיקה האם בעסק מקוימים דיני התכנון והבניה דהיינו כל הבניה חוקית.
אם ימצא כי העסק המבוקש אינו תואם לשימושים המותרים עפ"י היתר הבניה או תכנית תקפה הוא יוגדר כשימוש חורג כמשמעו בחוק התכנון והבניה.
לאחר אישור הבקשה מבחינה הנדסית היא תופנה ע"י רישוי עסקים לטיפול גורמי הרישוי כפי שיפורט להלן, בהתאם לסוג העסק המבוקש, כל אחד מהגורמים השונים יערוך בדיקה בעסק וידרוש לבצע את דרישותיו.
לאחר קבלת כל האישורים מגורמי הרישוי, יוצא רשיון כחוק, רשות הרישוי ונותני האישור השונים מוסמכים להתקנות תנאים שיצוינו ברשיון או בנספח נילווה אליו המהווים חלק בלתי נפרד ממנו כמו כן רשאים גורמים אלו להוסיף תנאים במהלך זמן תוקף הרשיון בהתראה מתאימה ליישומם ולתוקפם כאילו ניתנו עם קבלת הרישיון.
אישור או דחיית בקשה למתן רשיון :
כפי שפורט לעיל, חייב כל עסק לקבל את האישורים מאת הגורמים הרלוונטיים בהתאם למהות העסק, חובה לבצע את דרישות הגורמים השונים בהקדם האפשרי ולדווח להם על ביצוע דרישותיהם, על מנת לקצר את ההליכים לקבלת הרשיון.
אם אחד הגורמים נמנע מלהתיר את מתן הרשיון, תינתן על כך הודעה מאת מחלקת רישוי עסקים ואו ישירות מאת הגורם עצמו הודעה זו יכולה להיות סירוב למתן הרשיון או התניה כלשהי, בעל עסק אשר קיבל הודעה כאמור, מתבקש לפנות למחלקת רישוי עסקים על מנת לקבל הסברים על הסיבה המערכת את מתן הרשיון או השינויים אותם הוא נדרש לבצע, כדי לאפשר את המשך הטיפול בבקשה.

 

חידוש רישיון תקופתי

תוקפו של הרשיון המציין בגוף הרשיון, תאריך התוקף נקבע עפ"י חוק רישוי עסקים וצו רישוי עסקים, התאם לסוג העסק.
מחלקת רישוי עסקים תפעל באופן יזום לחידוש הרשיון ע"י הפניה לגורמי הרישוי הרלוונטיים, עם קבלת אישור גורמי הרישוי, ישלח לעסק רשיון חדש עם עדכון תאריך תוקף הרישיון.

 

שינויים בעסק

לא רק עסק חדש טעון רשיון עסק לניהולו על שינוי בבית העסק כמפורט להלן מחייב הגשת תוכניות חדשות :

 •          תוספת או צמצום שטח.
 •          שינויים בתוכנית העסק פנימיים וחיצוניים.
 •          תוספת או צמצום סוגי עיסוקים.
 •          שינוי בבעלות,תוספת או יציאת שותף, העברת בעלות, הכנסת מנהל קבוע וכו'.
 •          סגירת עסק מחייבת הודעה.

 

 

היתרים מיוחדים

היתר להצבת שולחנות וכסאות בשטח המדרכה.
היתר להצבת שולחנות וכסאות בשטח המדרכה יינתן לבתי אוכל בלבד, בהתאם לחוק עזר למגדל העמק מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והניקיון התש"ן 1989. ההיתר טעון חידוש מידי שנה, בקשה להיתר תוגש בשני עותקים למחלקת רישוי עסקים, לבקשתה יצורף תרשים שיוגש אף הוא בשני עותקים, בקנה מידה של 1:50 בתרשים יצוינו מידות השטח, והוא יכלול את שטח חזית העסק עד לכביש כולל מכשולים ועצים המצויים בשטח עם מעל המדרכה קיימת קולונדה, יש להשאיר מעבר להולכי רגל, ברוחב 2 מטר בחזית העסק, קבלת ההיתר מותנית בתשלום אגרה ע"י בעל העסק באמצעות טופס תשלום חתום ע"י הקופה.
אירוע חד פעמי / המוני
בקשה לאישור לקיים אירוע חד פעמי או לתקופה מוגבלת תוגש במחלקת רישוי עסקים, הבקשה תעבור סבב אישורים של כל הגורמים הנוגעים בדבר, הרשיון יינתן רק בסמוך לפתיחת האירוע, לאחר ביצוע ביקורת אחרונה עם גמר ההכנות, בשל הצורך בתיאום הדוק בין בעל העסק לגורמים המאשרים ולוח זמנים קצר, יופנה בעל העסק לתיאום ישיר עם הגורמים הנ"ל.
"כללי הברזל" המחייבים את בעל עסק:

 •         בטרם חתימת חוזה שכירות עם בעל הנכס, יש לברר במחלקות השונות בעירייה את מעמדו ומצבו של הנכס.
 •        יש לבדוק במחלקת רישוי עסקים האם סוג העסק אותו עומדים לפתוח נחשב עפ"י הדין כ"עסק טעון רישוי".
 •        יש לבדוק באגף ההנדסה האם המבנה שבו עומדים לפתוח את העסק נחשב מבנה חוקי, כלומר האם נבנה בהיתר כחוק והאם לא נעשו חריגות ושינויים בלא היתר.
 •          יש לבדוק במחלקת רישוי עסקים האם שטח המבנה וגודלו מתאימים לסוג העסק המבוקש, ישנם עסקים בעיקר בתחום המזון כגון : פיצריות, בתי קפה, מסעדות וכו' אשר נדרש לגביהם שטח מינימלי.
 •          יש לברר האם לסוג העסק המבוקש יש דרישות מיוחדות הבאות למנוע או להקטין למינימום המותר מטרדים ומפגעים לסביבה לדוגמא : דרישה חלה על התקנת ארובות או מנדפים לעסקי מזון מסוימים או למפעלים הגורמים לאבק והמשתמשים בחורים עם ריחות חזקים כמו : נגריות, מצבעות, עבודות דפוס וכו' כמו כן, יש לבדוק אם יש דרישות מיוחדות לגבי מפעלים המשתמשים בחומרים מסוכנים דרישות מ\שמטרתן למנוע הזמרת שפכים בלתי מטוהרים למערכות הביוב העירונית וכו'.
 •          עסק טעון רישוי הפועל ללא רשיון צפי לסגירה מנהלית מיידית, והגשת כתב אישור בגין ניהול עסק ללא רשיון .

מוקד עירוני

 •          קליטת פניות ציבור לגבי מפגעים ועבירות סדר וניקיון בעיר.
 •          העברת מידע למחלקות הרלוונטיות בעירייה / שירותי חירום / משטרה.
 •          מעקב על ביצוע (משלוח פיקוח למקום הטיפול) והעברת דיווח למנהל אגף / דרג ניהולי בעירייה.

מל "ח

 •         אחראיות על תפעול העירייה במצב חירום.
 •         אחראיות על מקלטים ציבוריים ובמצבם בעת שיגרה וחירום.
 
האתר הוקם ע"י החברה לאוטומציה © כל הזכויות שמורות.   עיצוב האתר: concept