דף הבית
 
A A RSS
מחלקות העירייהתיק תושבתשלומיםרישום לחינוךשירותים חברתייםאודות העירטפסים ומאגרי מידע
ניוזלטר
 

חברה כלכלית

 

טלפון במשרד:  04-6440881
פקס משרד:  04-6398700 
כתובת:  רח' חיל האוויר 4,  מגדל העמק
דואר אלקטרוני: 
ph@iula.org.il

דוח כספי מבוקר לשנת 2013

דוח כספי מבוקר לשנת 2014

חברי דירקטוריון:

- מר אלי ברדה – יו"ר

- מר משה לוי – חבר

- מר דורון אלחרר – חבר

- מר שלום זוזוט – מנכ"ל העירייה

- מר מנחם עוז – גזבר העירייה

- מר רונן פלג – מהנדס העירייה

- מר שלמה קציר – דירקטור

- גברת חופית אלאלוף - דירקטורית 

 
האתר הוקם ע"י החברה לאוטומציה © כל הזכויות שמורות.   עיצוב האתר: concept