דף הבית
 
A A RSS
מחלקות העירייהתיק תושבתשלומיםרישום לחינוךשירותים חברתייםאודות העירטפסים ומאגרי מידע
ניוזלטר
 

מנכ"ל העירייה

 

מנכ"ל העירייה: שלום זוזוט

מזכירת מנכ"ל: טליה צוויג
טלפון: 04-6507730
פקס: 04-6507733
קבלת קהל: יום א' 16:00-19:00

 • דואר אלקטרוני: shalomzu@migdal-haemeq.muni.il
   
  אחראי לביצוע מדיניות ראש הרשות ומועצת הרשות המקומית. מייעץ לראש הרשות והמועצה -בגיבוש התכנון האסטרטגי ברשות; מטרות ויעדים בכל תחומי החיים ברשות; תוכניות רב שנתיות; -מפקח על אגפים ומחלקות, באמצעות ראשיהם, לוודא ביצוע מדיניות הרשות המקומית, ויתאם ביניהם.

  תפקידים

  • קיום עבודת מטה מסודרת -
   מחקר, איסוף נתונים וניתוחם;
   זיהוי וחיזוי תהליכים;
   הכנת תוכניות לטווח ארוך ובינוני;
  • ייזום ויאשר תוכניות פעולה רב שנתיות. -
  • ינחה ויכוון בניית תוכנית עבודה שנתית, בהתאם למדיניות הרשות ולתוכניות הרב שנתיות, -
  ויגדיר את אמצעים הדרושים ואת לוח הזמנים לביצוע.
  • יגבש מדיניות כוח אדם, על כל היבטיה, ויכין עם הגזבר ועם מנהל משאבי אנוש. הצעת מסגרת
   
  ל'מערך כוח אדם' לקראת אישורה במועצת הרשות, יחד עם המסגרת התקציבית של כוח האדם ברשות המקומית, לקראת שנת תקציב חדשה.
  • ייסייע לגזבר לגבש הצעת תקציב שנתית, בשיתוף מנהלי יחידות הרשות, תוך קביעת עדיפויות
  וקדימויות, בהתאם למדיניות ראש הרשות.
  • ידאג לקיום כלים למדידת פעילות, לניתוח מערכות ולשיפור ארגון ושיטות.
  • ידאג לקביעת נהלים קבועים ומתואמים לכל יחידות הרשות וכן לאירועים מסוגים שונים.
  • ידאג לבנות מערכות מידע, מקושרות ומעודכנות, לכלל הרשות.
  • יהא שותף עם ראש הרשות במינוי מנהלים בכירים, שאינם בתפקיד סטטוטורי, וימנה עובדים
  אחרים ברשות.
  • יטפל ויתאם בין מערכות החירום ברשות ובכללם: הג"א, מל"ח, פס"ח, מד"א, מכבי אש -
  וכדומה.
  • יבצע פיקוח ומעקב שוטף על פעולות היחידות ברשות ויוודא ביצוע החלטות והוראות,
  באמצעות:
   מפגשים קבועים ומזומנים עם מנהלי יחידות ועובדים.
   קבלת דוחות שוטפים, בכתב, ממנהלי יחידות, כשהוא מצרף הערותיו לביצוע 0 לתיקון 0
  לשינוי.
   עיון בדיווחים התקופתיים של הגזבר על ביצוע מול ניצול תקציבי, לזיהוי
  פיגורים בביצוע או לחילופין חריגות תקציביות, המחייבות שינויים בתוכניות או בשגרת
  הפעילות.
  • יהא מעורב, במידת הצורך, בגיבוש ובחתימה על חוזים והסכמים.
  • ישתתף, במידת הצורך, בישיבות המועצה וועדות הרשות.
  • יהא אחראי ומעורב בארגון אירועים, מבצעים ואירוח אורחים ומבקרים.
 • ממונה על חופש מידע.

בעלי תפקידים:

מנהלת משאבי אנוש:  רוזה טרכטמן
טלפון:  04-6507731

דואר אלקטרוני: rozatr@migdal-haemeq.muni.il

רכזת כ"א: לריסה גורמן
טלפון:  04-6507726

דואר אלקטרוני: larisagu@migdal-haemeq.muni.il

המנכ"ל מנהל את הרשות המקומית על פי המדיניות של הרשות המקומית ושל ראש העיר בדרך היעילה והאפקטיבית ביותר, בכפוף לכללי המינהל הציבורי בישראל, למדיניות ממשלת ישראל ולהנחיות משרד הפנים.
תפקיד המנכ"ל לייעץ לראש העיר בנושאים הקשורים בתכנון אסטרטגי, למדיניות ולתכנית עבודה רב שנתית.
אחת לשבוע ביום רביעי מקיים המנכ"ל ישיבה בהשתתפות כל מנהלי המחלקות לתאום ופיקוח על עבודת המחלקות.

המחלקות הכפופות למנכ"ל העירייה הן:

 •   משאבי אנוש
 •   מדור שכר
 •   ארכיב
 •   בית דפוס
 •   אירועים
 •   אגף שיפור פני העיר

 לצפייה בקוד האתי של עיריית מגדל העמק לחצו כאן.  

להורדת טופס בקשה למשרה פנויה לחץ כאן

דוח שנתי לפי חוק חופש מידע 2014

דוח שנתי לפי חוק חופש מידע 2015

דו"ח שנתי לתושב שנת 2016

 

 

 
האתר הוקם ע"י החברה לאוטומציה © כל הזכויות שמורות.   עיצוב האתר: concept