דף הבית
 
A A RSS
מחלקות העירייהתיק תושבתשלומיםרישום לחינוךשירותים חברתייםאודות העירטפסים ומאגרי מידע
ניוזלטר
 

מנהל המחלקה: יגאל כהן

טלפון: 04-6507800/1/5/6

פקס: 04-6542672

קבלת קהל: משרדי אגף הש.פ.ע ( בתיאום מראש): א'-ה', 8:00-15:00, א', 16:00-18:00

המחלקה אחראית על שמירת נקיון העיר, על שיפור חזות העיר ומניעת מפגעים תברואתיים. המחלקה אחראית על פינוי פסולת ביתית, גזם וגרוטאות, טיאוט רחובות, הסרת מפגעים בהתאם לתוכנית העבודה ופניות תושבים.

מרכזי מחזור

תפקידי המחלקה:

  • פינוי אשפה מכל רחבי העיר לפחות פעמיים בשבוע.
  • הצבת מכולות לפסולת בניין בהתאם לפנייה ולחא תשלום תוך 48 שעות. פינוי הפסולת תוך 24 שעות.
  • טיפול חריג בפינוי אשפה תוך 6 שעות במסגרת שעות העבודה.
  • טיאוט יומי של רחובות מרכזיים ובשאר הרחובות בהתאם לתוכנית העבודה.
  • תושבי השכונה המזרחית יכולים להוציא גזם בימי ראשון עד סוף היום.
  • תושבי השכונה המערבית יכולים להוציא גזם בימי שני עד סוף היום.
 
האתר הוקם ע"י החברה לאוטומציה © כל הזכויות שמורות.   עיצוב האתר: concept