דף הבית
 
A A RSS
מחלקות העירייהתיק תושבתשלומיםרישום לחינוךשירותים חברתייםאודות העירטפסים ומאגרי מידע
ניוזלטר
 

אגף ש.פ.ע.

מנהל האגף:  יניב בן יוסף
סלולארי:   052-9408961
טלפון:  04-6507800/1/5/6
פקס:  04/6542672 
דואר אלקטרוני: yanivbe@migdal-haemeq.muni.il
קבלת קהל:  עם מנהל האגף בתאום מראש
א-ה בין השעות 08.00 עד 15.00
ביום א' בין השעות 08.00-14.00 - 19.00 – 16.00

 אגף חזות העיר מאגד בתוכו 5 מחלקות:

  • מחלקת גינון.
  • מחלקה טכנית ( אחזקה).
  • מחלקת פינוי אשפה, גזם וטיאוט רחובות.
  • מחלקת תברואה.
  • מחלקת רכב

תפקידי האגף

האגף אחראי על נקיונה הכללי של העיר, תחזוקת מתקנים, פארקים ציבוריים ועל תחום המחזור ואיכות הסביבה.

האגף אחראי על פינוי אשפה ביתית, גזם וגרוטאות, טיאוט כבישים ונקיון הרחובות והמדרכות.

אחזקת גנים כגון מתקני שעשועים, ספסלים וכדומה. בנוסף, אחראי האגף על טיפוח העיר באמצעות גיזום עצים עונתי,

שתילת צמחים עונתית, פינוי מיידי של מפגעיים בטיחותיים ואחזקת גינות ציבוריות.

 

 
האתר הוקם ע"י החברה לאוטומציה © כל הזכויות שמורות.   עיצוב האתר: concept