טופס בקשה לרישיון להצגת שלט

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​אנא מלא/י את הטופס מטה, עם מירב הפרטים (חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית*).​

טופס המכיל שלבים
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

פרטי מקום הצגת השלט
יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567

פרטי הבעלים

(כאשר הבעלים חברה יש לרשום את שמות המנהלים לאחר שם החברה)

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 04-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 04-1234567
יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 04-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 04-1234567

פרטי השלטים

קבצים מצורפים וחתימה

לידיעתך, סיומות קבצים מותרים: pdf,doc,docx,jpg,png,jpeg עד גודל של 2 MB.
טופס שיישלח ללא מסמכים מצורפים כנדרש לא יטופל
יש לצרף תרשים המתאר את הסוג, הצורה, המידות והחומר ממנו עשוי השלט.
יש לצרף את הנוסח וההדמיה של השלט.
יש לצרף את המפרט הטכני של מהמסגרת ו/או של המתקן הנושא את השלט.
יש לצרף תצלום של המקום וסביבת המקום שבו יוצג השלט.
יש לצרף אישור חשמלאי מוסמך (רלוונטי לשלט מואר בלבד).
יש לצרף העתק מהיתר בנייה (במקרה שהשלט אושר כחלק מהיתר הבנייה).
יש לצרף הסכמת בעלים/נציגות בית משותף כולל חותמת, מספר זהות ומספר טלפון.

אני מאשר/ת כי הפרטים נכונים. אני מאשר/ת כי אני אחראי/ת לקינות ולאחזקת השלט ואחראי/ת לכל הנזקים שייגרמו ואם יגרמו כתוצאה מהשלט הנ"ל.